Θεραπείες

Η φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την φυσική αποκατάσταση της υγείας. Έχει εφαρμογή σε ασθενείς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, Ορθοπεδική, Νευρολογία, Γενική Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Παιδιατρική, Πνευμονολογία και Ουρολογία.

Ο εξειδικευμένος επαγγελματίας υγείας, πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής, αξιολογεί, υποστηρίζει και αποκαθιστά τη φυσική λειτουργία και την απόδοση του ανθρωπίνου σώματος, η οποία έχει εκπέσει λόγω κάποιου τραυματισμού, οξείας ή χρόνιας πάθησης. Χρησιμοποιεί φυσικά μέσα όπως ήχο, φως, μαγνητισμό καθώς και εξειδικευμένες τεχνικές, κινησιοθεραπεία, αρθρική κινητοποίηση, θεραπευτική μάλαξη κα. για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η φυσικοθεραπεία δρα με τις μεθόδους αυτές, προληπτικά και επεμβατικά και συμβάλει στην ταχεία επιστροφή στη δραστηριότητες της καθημερινής και αθλητικής ζωής χωρίς επιπλοκές.

Πέραν του κομματιού της θεραπείας ο φυσικοθεραπευτής επικεντρώνεται και στις αιτίες που οδήγησαν τον ασθενή σε αυτόν (πχ λάθος στάση, μυϊκές ανισορροπίες, λάθος εργασιακές ή αθλητικές συνθήκες κα.) και με πληροφόρηση, καθοδήγηση και την κατάλληλη εκπαίδευση να τις διορθώσει κατά το δυνατόν, με αποτέλεσμα να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να επαναληφθεί το ίδιο παθολογικό συμβάν και στο μέλλον. Η φυσικοθεραπεία βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα τα οποία ανανεώνονται συνεχώς μέσω του πολύτιμου κομματιού της έρευνας.

Τεχνικές Θεραπείας