Φυσιοθεραπευτική Αξιολόγηση
Αξιολόγηση - Εξέταση - Αντιμετώπιση
Φυσιοθεραπευτικη Αξιολογηση
Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του ασθενούς είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί το είδος της πάθησης. Στην αξιολόγηση του ασθενούς λαμβάνουμε το ιστορικό του, συλλέγοντας τα δεδομένα που χρειαζόμαστε από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί και την περιγραφή της πάθησης από τον ίδιο τον ασθενή. Αναλύουμε τους μηχανισμούς που πιθανώς οδήγησαν στο πρόβλημά του και εκτελούμε τα ανάλογα τεστ για να καθορίσουμε το μέγεθος του προβλήματος.

Αντιμετώπιση

Χρησιμοποιώντας ως βάση την αξιολόγηση που κάναμε, καθορίζουμε το θεραπευτικό πλάνο και το υλοποιούμε. Η θεραπεία χωρίζεται σε δύο μέρη. Την θεραπεία που εκτελούμε στο φυσικοθεραπευτήριο και την θεραπεία που πρέπει να συνεχιστεί από τον ίδιο τον ασθενή στο σπίτι του βάση κατάλληλων οδηγιών (πχ. Κρυοθεραπεία, τήρηση ασκησιολογίου, αποφυγή παραγόντων επανατραυματισμού).