Παθήσεις του Ισχίου

Παθήσεις του Ισχίου

Tο ισχίο είναι η κεντρική άρθρωση του κάτω άκρου. Σε αντίθεση με την άρθρωση του ώμου, το ισχίο κατέχει αξιοσημείωτο βαθμό σταθερότητας με μικρότερη ελευθερία στις κινήσεις, για αυτό δεν εξαρθρώνεται τόσο εύκολα. Αυτά τα χαρακτηριστικά της άρθρωσης του ισχίου φυσικά οφείλονται κυρίως στις δυο βασικές λειτουργίες της που είναι η υποστήριξη του σώματος και η μετακίνηση. Τα συνηθέστερα ορθοπεδικά προβλήματα της άρθρωσης που συναντάμε και αντιμετωπίζουμε είναι:

  • Οστεοαρθρίτιδα του ισχίου
  • Ενδοαθρικό/ εξωαρθρικό κάταγμα
  • Τροχαντηρίτιδα
  • Οξείς ή Χρόνιες παθήσεις των μαλακών μορίων περί του ισχίου
  • Παθητικά κατάγματα λόγω οστεοπόρωσης

Το θεραπευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται πάντα από το είδος και την κατάσταση του ίδιου του ασθενούς. Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην μείωση του πόνου και τη γρήγορη αποκατάσταση του ασθενούς της όρθιας θέσης και της βάδισης.

Στην πρώιμη φάση της θεραπείας ο φυσικοθεραπευτής καλείται να συμβουλέψει τον ασθενή να αποφεύγει θέσεις και κινήσεις, οι οποίες αυξάνουν κατά πολύ την τάση στην άρθρωση του ισχίου και με βασικό κίνδυνο την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του. Στην συνέχεια ακολουθείται θεραπεία για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της εκάστοτε πάθησης.