Νευρολογικές Παθήσεις

Νευρολογικές Παθήσεις

Οι παθήσεις που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα είναι ιδιαίτερα συχνές και δεν πρέπει να θεωρούνται πλέον ως ‘’καταστροφικές’’. Την σύγχρονη εποχή η ιατρική επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ και αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις ολοένα και πιο αποτελεσματικά. Η πιθανότητα όμως του να μην αφήσουν κανένα υπόλειμμα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το είδος και την ποιότητα της αποκατάστασης, καθώς και από την θέληση του ιδίου του ασθενούς.

Οι νευρολογικές παθήσεις επηρεάζουν το κεντρικό ή το περιφερικό νευρικό σύστημα ή και τα δύο μαζί. Ανάλογα το ποιές δομές και περιοχές των δομών, από το νευρικό σύστημα θα επηρεαστούν, έχουμε και τα ανάλογα συμπτώματα. Οι νευρολογικές παθήσεις που αντιμετωπίζουμε στο κέντρο μας είναι: