Νόσος Πάρκινσον

Νόσος Πάρκινσον

Η νόσος Πάρκινσον είναι ένα κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από τη διαταραχή της κινητικότητας και πιο συγκεκριμένα από:

Τρόμο
Ρυθμική ταλάντωση ενός μέρους του σώματος. Συναντάται κατά της φάση ηρεμίας του ασθενή και είναι κύριο σημείο της νόσου και συχνά το πρώτο
Ακαμψία
Αυξημένη δυσκαμψία σε όλο το εύρος τροχιάς της παθητικής κίνησης της άρθρωσης
Βραδυκινησίας
Βραδύτητα της κίνησης
Υποκινησία
Ελάττωση της ποσότητας της κίνησης
Ακινησία
Βραδύτητα κατά την έναρξη της κίνησης και απώλεια της αυθόρμητης κίνησης. Είναι η εκδήλωση που προκαλεί τη μεγαλύτερη αναπηρία
Φαινόμενο ‘’παγώματος’’
Είναι η δυσκολία κατά την έναρξη ή συνέχιση ρυθμικών και επαναληπτικών κινήσεων, όπως είναι ο λόγος, η γραφή, η βάδιση καθώς και από προβλήματα μνήμης, αντίληψης και διαταραχές της διάθεσης.
Παθολογικές στάσεις

Ο James Parkinson (1817) περιέγραψε πρώτος την κατάσταση, που φέρει τώρα το όνομά του. Είναι μία αργή, προοδευτική, εκφυλιστική νόσος που επηρεάζει τα βασικά γάγγλια του εγκεφάλου (βασικό σημείο όπου γίνεται ο κινητικός έλεγχος, ο σχεδιασμός και εκτέλεση περίπλοκων κινητικών λειτουργιών) και χαρακτηρίζεται από μείωση της ντοπαμίνης και απώλεια νευρώνων.

Η διάγνωση είναι κυρίως κλινική και βασίζεται στο ιατρικό ιστορικό και τη φυσική εξέταση. Τα αίτια της νόσου είναι μέχρις στιγμής ασαφή (αυτοάνοσο).

Νόσος Πάρκινσον και Φυσικοθεραπεία

Ακόμη και πριν από την εισαγωγή της θεραπείας με λεβαντόπα, η φυσικοθεραπεία έπαιζε ρόλο στην αντιμετώπιση των κινητικών διαταραχών στη Νόσο Πάρκινσον. Οι φυσικοθεραπευτικές τεχνικές επικεντρώνονται στα μυσκελετικά επακόλουθα και στοχεύουν στα εξής:

    • Αύξηση του εύρους τροχιάς της κίνησης
    • Ελάττωση της ακαμψίας
    • Βελτίωση του συντονισμού και της ισορροπίας
    • Βελτίωση της βάδισης, και
    • Διατήρηση και βελτίωση κατά το δυνατό, των λειτουργικών ικανοτήτων

Οι προτινόμενες μεθοδολογίες περιελαμβάνουν μάλαξη, τεχνικές χαλάρωσης, διάταση των μαλακών μορίων και ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων.

Πηγή: Νευρολογική Αποκατάσταση, Βελτιστοποίηση των κινητικών επιδόσεων, Janet Carr, Roberta Shepherd, 1998