Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ)

Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ)

Η ΣΚΠ είναι μια απομυελινωτική νόσος που προκαλεί γενική εκφύλιση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), η οποία σταδιακά οδηγεί σε σοβαρά νευρολογικά ελλείματα. Η ΣΚΠ εκδηλώνεται συνήθως σε νεαρούς ενήλικες και έχει σοβαρό αντίκτηπο στην οικογένεια, στην επαγγελματική και στην κοινωνική ζωή. Η ΣΚΠ συνήθως περιλαμβάνει μια λιγότερο ή περισσότερο προοδευτική εκδήλωση νευρολογικών συμπτωμάτων και συμπεριφορικών ελλειμάτων. Η ακριβής αιτιολογία και παθογένεση δεν είναι ακόμα γνωστές. Θεωρείται ότι περιλαμβάνει μια αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που καταλήγει σε μια αυτοάνοση φλεγμονώδη αντίδραση εντός του ΚΝΣ.

Η νόσος χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις και από ακανόνιστη έναρξη και διάρκεια των συμπτωμάτων, τα οποία εκδηλώνονται έντονα κατά την οξεία φάση. Αφού δεν γνωρίζουμε πολλά για την νόσο δεν υπάρχει κάποια αποτελεσματική αντιμετώπιση για την πρόοδο της νόσου.

Τα κλινικά συμπτώματα της νόσου είναι τα εξής:

  • Γνωσιακά και συναισθηματικά προβλήματα
  • Προβλήματα μνήμης
  • Προβλήματα αίσθησης, όρασης, ακοής, γεύσης, όσφρησης
  • Σπαστικότητα
  • Εύκολη κόπωση
  • Αυξημένη ευαισθησία στην θερμοκρασία

Σκλήρυνση κατά Πλάκας και Φυσικοθεραπεία

Η προσέγγιση του φυσικοθεραπευτή σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι συνολική, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της πάθησης αυτής. Οι κύριες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την μάλαξη και την κινησιοθεραπεία, με πρώτιστο στόχο, αυτόν της αύξησης της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας του ατόμου. Αν πρόκειται η φυσικοθεραπεία να είναι αποτελεσματική, πρέπει να είναι επικεντρωμένη και εξειδικευμένη και να καταδεικνύει με σαφήνεια τα οφέλη των παρεμβάσεων στον ασθενή.

Οι συνολικοί στόχοι της φυσικοθεραπείας, ως τμήμα μιας διεπιστημονικής ομάδας, είναι:

  • Η βελτιστοποίηση των επιδόσεων σε καθημερινές δραστηριότητες και δεξιότητες
  • Η μεγιστοποίηση των λειτουργικών ικανοτήτων
  • Η πρόληψη ανικανοτήτων και αναπηριών
  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου

Πηγή: Νευρολογική Αποκατάσταση, Βελτιστοποίηση των κινητικών επιδόσεων, Janet Carr, Roberta Shepherd, 1998