Διαθερμία

Διαθερμία

Η διαθερμία μικροκυμάτων είναι ένα φυσικό μέσο εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοφωνικής συχνότητας.

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της διαθερμίας μικροκυμάτων βρίσκεται στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα μεταξύ των βραχέων κυμάτων και των υπέρυθρων ακτινών και η εφαρμογή της στην φυσικοθεραπεία είναι μεγάλη.

Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια όπως διαδίδεται μέσα στους ιστούς, απορροφάται απ’ αυτούς και μετατρέπεται σε θερμότητα.

Η μικροκυματική διαθερμία μπορεί να αυξήσει ικανοποιητικά τη θερμοκρασία των ιστών στους οποίους εφαρμόζεται.

Τα αποτελέσματα αυτής της αύξησης της θερμοκρασίας στους ιστούς είναι τα εξής:

Aύξηση της αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας
Αύξηση της μεταβολικής δραστηριότητας της περιοχής
Αναλγησία
Αντιφλεγμονώδη δράση
Αύξηση της επουλωτικής διαδικασίας
Ελάττωση του μυϊκού σπασμού
Αύξηση της ελαστικότητας των μαλακών μορίων
Μείωση της σκληρότητας των αρθρώσεων και κατευνασμός των αισθητικών νεύρων
Αύξηση της τοπικής έκκρισης αδένων

Η χρήση των διαθερμιών μικροκυμάτων ενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Σε υποξείες και χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις
  2. Τραυματικές κακώσεις
  3. Σε κινητοποίηση δύσκαμπτων αρθρώσεων
  4. Σε δευτερογενείς μυϊκούς σπασμούς
  5. Επούλωση πληγών – ελκών – τραυμάτων