Ομάδα

Μάριος Βασιλειάδης

Απόφοιτος του τμήματος φυσικοθεραπείας του Ανωτάτου Τεχνολογικού Ιδρύματος Αθηνων (βαθμός πτυχίου 8.3) και του τμήματος Personal Trainer του IAFA College (International Aerobic & Fitness Association). Με ειδίκευση σε μυοσκελετικές και νευρολογικές παθήσεις και εκπαίδευση σε νοσοκομεία της Ελλάδος και της Φινλανδίας. Αποτελεί τακτικό μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας.

Μετάσχθει σε μόνιμη βάση σε σεμινάρια σε διάφορους τομείς της φυσικοθεραπείας. Ενδεικτικά:

 • Συνέδρια Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ:
  • Αξιολόγηση – Θεραπεία παθήσεων του ώμου
  • Κακώσεις σπονδυλικής στήλης και λεκάνης
 • Συνέδρια Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Φυσικοθεραπείας:
  • Ολισθική Φυσικοθεραπεία – η επίδραση της στις λειτουργίες των εσωτερικών οργάνων
  • Κλινική διαχείρηση νευρολογικών διαταραχών
  • Κινησιοθεραπεία στο άτομο και στην ομάδα
  • Μειωμένη λειτουργική ικανότητα και φυσικοθεραπευτική παρέμβαση
 • Συνέδρια Παννεληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών:
  • Κλινική και φυσικοθεραπετική προσ’εγγιση του νευροχειρουργικού και ορθοπεδικού ασθενή – Σύγχρονες αντιλήψεις
  • Αναπηρία και σύγχρονη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση
  • Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές
  • Εφαρμοσμένη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία
  • Επανεκκίνηση. Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Μια σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση
  • Προηγμένη Φυσικοθεραπεία. Αποκατάσταση και ποιότητα ζωής
 • Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης