Διαθέτουμε

  • Ηλεκτροθεραπεία
  • Υπέρηχο
  • Διαθερμία
  • Υπέρυθρες
  • Laser Therapy
  • Μηχανική Έλξη
  • Ηλεκτροβελονισμός
  • Θερμά – Ψυχρά επιθέματα