Διαθερμία

Η διαθερμία μικροκυμάτων είναι ένα φυσικό μέσο εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοφωνικής συχνότητας.

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της διαθερμίας μικροκυμάτων βρίσκεται στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα μεταξύ των βραχέων κυμάτων και των υπέρυθρων ακτινών και η εφαρμογή της στην φυσικοθεραπεία είναι μεγάλη.

Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια όπως διαδίδεται μέσα στους ιστούς, απορροφάται απ’ αυτούς και μετατρέπεται σε θερμότητα.

Η μικροκυματική διαθερμία μπορεί να αυξήσει ικανοποιητικά τη θερμοκρασία των ιστών στους οποίους εφαρμόζεται.

Τα αποτελέσματα αυτής της αύξησης της θερμοκρασίας στους ιστούς είναι τα εξής:

 • Aύξηση της αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας
 • Αύξηση της μεταβολικής δραστηριότητας της περιοχής
 • Αναλγησία
 • Αντιφλεγμονώδη δράση
 • Αύξηση της επουλωτικής διαδικασίας
 • Ελάττωση του μυϊκού σπασμού
 • Αύξηση της ελαστικότητας των μαλακών μορίων
 • Μείωση της σκληρότητας των αρθρώσεων και κατευνασμός των αισθητικών νεύρων
 • Αύξηση της τοπικής έκκρισης αδένων

Η χρήση των διαθερμιών μικροκυμάτων ενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Σε υποξείες και χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις
 2. Τραυματικές κακώσεις
 3. Σε κινητοποίηση δύσκαμπτων αρθρώσεων
 4. Σε δευτερογενείς μυϊκούς σπασμούς
 5. Επούλωση πληγών – ελκών – τραυμάτων